Skip to main content

Verbinding in de wijk én in Den Haag de oplossing voor krachtige, toekomstbestendige basiszorg

Verbindingsofficier minister Hanke Bruins-Slot bracht werkbezoek aan Krachtige basiszorg in Utrecht

Krachtige Basiszorg Minister

Minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de wijk Overvecht in Utrecht om te praten over wat er nodig is om basiszorg krachtig te maken én te houden. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat intensieve samenwerking noodzakelijk is, ook op politiek niveau. Minister Hanke Bruins-Slot van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties vertelt: ‘Om een volgende stap te maken is verbinding nodig tussen de verschillende departementen. Ik heb de opdracht als verbindingsofficier in Den Haag op te treden. Wat jullie doen in de wijk, doe ik Den Haag.’

Complexe problematiek is integraal op te lossen - nu de financiering nog!

De oorzaak van een gezondheidsklacht ligt vaak gecompliceerder dan dat het lijkt. Zo kan iemand die aanklopt bij de huisarts met slaapproblemen ook financiële problemen ervaren of terechtkomen in een sociaal isolement. Het gezondheidslandschap is daarmee juist niet alleen de huisarts en de praktijkondersteuner, maar het buurtteam, de welzijnswerker en de gemeente. In dertien huisartsenpraktijken, waaronder drie huisartsenpraktijken in de wijken in Utrecht Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland, implementeerden huisartsen samen met andere zorg- en hulpverleners, zoals het Buurtteam, een succesvolle integrale aanpak. Marlies de Jong van het Buurtteam in Utrecht vertelt: ‘Complexe problemen zijn alleen integraal op te lossen, door intensieve samenwerking en samenhang tussen verschillende zorg- en hulpverleners in de wijk.’

Gezondere burgers én zorgverleners

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat deze integrale aanpak gezondere burgers oplevert: patiënten voelen zich niet alleen meer gezien en gehoord door de huisarts, ze weten beter wat ze aan hun gezondheidsproblemen kunnen doen én er worden minder patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis en de GGZ. Deze aanpak heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid van burgers, maar ook op die van zorg- en hulpverleners. Initiatiefnemer en huisarts Nikki Makkes vertelt: ‘Op het spreekuur ervaarde ik veel onmacht. In gevallen waar de problematiek zich 

opstapelt, volstaat een medisch antwoord niet, maar ik had niet de instrumenten om deze groep patiënten wel te kunnen helpen.’ Nikki Makkes onderzocht samen met een groep professionals vanuit de huisartsenpraktijk, wijkorganisatie en het buurtteam hoe zij de groep patiënten met een opeenstapeling van problematiek beter konden helpen. ‘In de wijk, dichtbij de patiënt, bouwden we aan een netwerkorganisatie en verschillende instrumenten en samenwerkingsafspraken. Daardoor kunnen we beter en sneller de juiste zorgverlener vinden voor onze patiënt’, licht Makkes toe.

Basiszorg zwaarder in achterstandswijken

Een netwerkorganisatie waarin intensief samengewerkt wordt, is goedkoper en zorgt voor gezondere burgers én zorg- en hulpverleners. Daarnaast levert het ook meer werkplezier op. Basiszorg kan vooral in achterstandswijken zwaar zijn voor zorg- en hulpverleners, zoals huisartsen. Huisartsentekort is een uitdaging die de komende jaren groter wordt en dat geldt vooral voor achterstandswijken, concludeert huisarts Rebecca Houtman: ‘Juist dan is het extra belangrijk om te kijken hoe huisartsen met plezier hun vak kunnen uitoefenen.’ Uit het Nivel - onderzoek blijkt dat de integrale aanpak waarmee gewerkt wordt door de huisartsen en het buurtteam in Utrecht uitkomst biedt: het werkplezier in de huisartsenpraktijk neemt toe en de werkdruk daalt.