Slide 1
samen maken we het verschil
een integrale aanpak die werkt
kijken, leren en samenwerken

Wat is Krachtige basiszorg?

Krachtige basiszorg is een integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.

Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant.

Word lid van de Krachtige basiszorg community

Wat kun je zelf doen?

Het implementatietraject van Krachtige basiszorg in de vier grote steden met bijbehorend onderzoek loopt van begin 2019 tot en met eind 2020. Gedurende deze periode kunnen geen nieuwe locaties aanhaken en ontwikkelen we een leidraad om onafhankelijk van de startpositie Krachtige basiszorg effectief te kunnen gaan implementeren. Ons doel is om dit vanaf 2021 aan te bieden aan alle huisartsen uit achterstandswijken.

Wil je niet wachten? Er zijn dingen die je zelf al kunt ondernemen.

Krachtige basiszorg in de vier steden

In 2019 en 2020 is Krachtige basiszorg geïmplementeerd in twaalf locaties in achterstandswijken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Door corona is de implementatie periode verlengd naar 2021. Dit is een diverse mix van locaties; gezondheidscentra en huisartsenpraktijken, kleine en grotere locaties.

Laatste nieuws

Onderzoek van het Nivel bevestigt nogmaals: Krachtige Basiszorg werkt voor (kwetsbare) bewoners én zorgprofessionals!

Onderzoeksinstituut Nivel presenteert vandaag de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van Krachtige Basiszorg in de vier grote steden van Nederland. Het Nivel volgde de opschaling van één naar tien Krachtige Basiszorg-praktijken in de vier grote steden van Nederland. De conclusie? Bewoners krijgen de juiste zorg en de huisartsenpraktijken ervaren meer werkplezier.

Blog

Een middag kennis delen

Met een goed gevoel en vol inspiratie kijk ik terug op de eerste van een reeks kennisdelingsdagen. Op 4 april kwamen huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van de dertien aangesloten locaties samen om met elkaar de eerste ervaringen, creatieve invullingen en successen van Krachtige basiszorg te delen. Maar ook te kijken naar individuele en gezamenlijke knelpunten en oplossingen daarvoor te komen. Een vol programma dus.

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2021 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians