Slide 1
samen maken we het verschil
een integrale aanpak die werkt
kijken, leren en samenwerken

Stel je eens voor...

Niet meer gissen, want de klachten van kwetsbare mensen zijn verklaarbaar. Als je ‘s ochtends op de praktijk aankomt, staat je collega’s enthousiast klaar. Er heerst geen stress in je team, anders dan gezonde werkdruk. Je patiënten zijn meer tevreden met hun gezondheid, hebben er meer regie over en verwijzingen vinden veel minder plaats… Met Krachtige Basiszorg is dit dichterbij dan je denkt!

Basiszorg in achterstandswijken

Basiszorg bieden, ziet er anders uit in achterstandswijken. Daarom werken zorg- en welzijnsprofessionals in achterstandswijken anders: ze gebruiken andere tools en er wordt bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in het assistententeam. Ook wordt er meer samengewerkt in de wijk, waardoor meer inzicht in complexe problematiek ontstaat.

Hieronder vind je de top 4 nieuwste inzichten Krachtige Basiszorg, door leden van de Krachtige Basiszorg-community

1.

Zoek de samenwerking met Cesartherapie op!

Uit de 4D-gesprekken die huisarts Nanja voerde, kwam naar voren dat het veel mensen niet lukt om te ontspannen.

Doordat hun lichaam niet “uit” kan door bijvoorbeeld chronische stress zijn ze altijd moe. Daardoor lukt het ze weer niet om te bewegen of te werken. Cesartherapeuten helpen je bij het bewust worden van je lijf en het verkennen van je grenzen. De cesartherapeuten met wie Nanja samenwerkt, lukt het om veel van deze patiënten letterlijk weer in beweging te krijgen. Nanja en de therapeuten lopen bij elkaar binnen om (uiteraard in overleg met de betreffende persoon) informatie uit te wisselen en samen een plan te maken. 

2.

Zet een miniteam in de wijk op!

Eén van de huisartsenpraktijken die werkt met Krachtige Basiszorg zette een miniteam in de wijk op.

Als de huisarts signalen opvangt dat er wat loos is - bijvoorbeeld agressieve ouders of alcoholmisbruik - dan neemt hij contact op met het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen'.  Zo'n miniteam resulteert onder andere  in  een snellere inzet van Veilig Thuis en een POH die ouders begeleidt. Op dit moment werkt het miniteam 'Kwetsbare kinderen Gezinnen' in deze wijk met zo'n 65 gezinnen!

3.

Gebruik het stappenplan SOLK

Huisarts Nanja deelde op de community haar grootste uitdaging als huisarts in een achterstandswijk: het helpen van patiënten met SOLK.

Ze schreef hoe ze door Krachtige Basiszorg deze patiënten met klachten zonder lichamelijke oorzaak wél gerust kan stellen. In de toolkit van Krachtige Basiszorg zit een SOLK-stappenplan. Je vindt hier het stappenplan.4.

Ga eens lunchen met het buurtteam!

Huisarts Rebecca Houtman: ‘’Buurtteammedewerkers komen geregeld lunchen in onze praktijk.

Onze Praktijkondersteuner-GGZ schuift aan bij het casusoverleg van het buurtteam. Doordat we elkaar kennen, weten we elkaar snel te vinden. Bijvoorbeeld in een gesprek waarin we de situatie samen met de cliënt bespreken.’’

Praat mee op de community Krachtige Basiszorg

Krachtige Basiszorg is nodig

We zien dat mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie steeds meer op achterstand komen te staan. De kansen op een gezond leven zijn in Nederland niet gelijk verdeeld: waar je geboren wordt, waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient, maakt uit voor je gezondheid. En deze gezondheidsverschillen worden alleen maar groter, omdat problematiek zich opstapelt in een achterstandswijk en er onder professionals verwarring ontstaat over wie de regie voert. Huisartsenpraktijken in achterstandswijken kampen met grote uitdagingen. Ze kunnen door personeelstekorten, vergrijzing en sociaal-economische achterstand niet de kwaliteit van zorg leveren waar de bewoners recht op hebben. En dat terwijl iedereen in Nederland recht heeft op gelijke (basis)zorg. Krachtige Basiszorg betekent een andere verdeling van het zorgbudget met als resultaat dat de patiënt meer inzicht en eigen regie heeft, huisartsenpraktijken meer werkplezier ervaren en dat de kwaliteit van zorg verbetert wat het totaalsysteem winst oplevert vanwege minder verwijzingen naar ziekenhuiszorg en GGZ. 

Bibliotheek

juni 2021

Factsheets Krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg maakt het verschil

1 juli 2021

Rapport 'Krachtige basiszorg breed geïmplementeerd'

Meer tijd voor patiënten met gestapelde problematiek dankzij ‘Krachtige basiszorg’.

Meer relevante publicaties vind je in de bibliotheek van Krachtige basiszorg


Laatste nieuws

Netwerk Krachtige basiszorg

Blog

Een ideale dagindeling voor de huisartsenpraktijk. Bestaat die eigenlijk wel?

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2022 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians