Skip to main content

Krachtige basiszorg door Zorginstituut Nederland aangewezen als ‘passende zorg praktijk’

Recent heeft het Zorginstituut een lijst gepubliceerd met voorbeelden van passende zorgpraktijken met zichtbare impact op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Bijvoorbeeld door een andere manier van organiseren van de zorg. Volgens het Zorginstituut is Krachtige basiszorg een impactvol en inspirerend voorbeeld, dat meer navolging verdient van andere zorgaanbieders in de bredere beweging naar passende zorg. 

Krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg is een integrale wijkaanpak gericht op de meest kwetsbare bewoners in een wijk. Wij zien dat zeker in aandachtswijken Krachtige basiszorg aantoonbaar een goede manier is voor samenwerken tussen de sociale en medische basiszorg. Met resultaat op zowel betere ervaren gezondheid en meer eigen regie van mensen maar óók een positief resultaat op het werkplezier van professionals die zorg en hulp verlenen in aandachtswijken.

Samen leren

Het belangrijkste kwaliteitsinstrument binnen Krachtige basiszorg is samen leren. Daar kan iedereen aan meedoen via de online community op 1Sociaaldomein. Meld je dus gerust aan bij onze leernetwerk voor zowel online als offline ontmoetingen waarin samen leren centraal staat. De eerstvolgende communitybijeenkomst is op 23 januari 2024 in Amsterdam. Dus wees welkom en meld je aan via 1Sociaaldomein of dit formulier.