Skip to main content

Voorbeeld voor toekomstgerichte eerstelijnszorg

RVS onderzocht onder andere wat de essentiële (toekomstige) waarden en functies van eerstelijnszorg voor de samenleving zijn en wat dit betekent voor de gewenste vormgeving van eerstelijnszorg op (middel)lange termijn? De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende druk binnen de eerstelijnszorg. 

Eén van de essentiële waarden en functies van de eerstelijnszorg voor de samenleving die worden genoemd in het onderzoek is integraliteit. 

“Om de groeiende groep mensen met meervoudige en complexe problematiek en mensen met gezondheidsachterstanden passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden en de medische zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, worden een integrale, holistische blik én de daarvoor benodigde voorwaarden in andere delen van de zorg en het sociaal domein echter juist steeds belangrijker. Om die reden is integraliteit één van de uitgangspunten in programma’s als Krachtige Basiszorg, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.”

Ook wijkgerichtheid is een van de waarden die volgens het onderzoek niet kunnen ontbreken binnen de eerstelijnszorg. Met wijkgerichtheid kent de zorgverlener de lokale context goed waardoor persoonsgericht en integraal te werk gegaan kan worden. Dit resulteert weer in samenhang en het tijdig vinden van oplossingen buiten de zorg. Krachtige basiszorg focust zich op deze waarde in tegenstelling tot andere organisaties waar deze hij wordt ondergesneeuwd door de hoge druk op de eerstelijnszorg. 

Benieuwd naar de andere waarden en functies die de Raad van Volksgezondheid & Samenleving noemt? Lees het hier