Skip to main content

De Nederlandse Zorgautoriteit noemt Krachtige basiszorg als voorbeeld van een aanpak die meer ruimte geeft aan zorgprofessionals.

 ‘Het zorggebruik neemt hierdoor op langere termijn af en de focus op gezondheid neemt toe’. 

In de Stand van de zorg, schetst de Nederlandse Zorgautoriteit wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren. 

“Inzet op passende zorg moet zorgprofessionals meer ruimte geven om verschil te maken in hoe zij zorg leveren, rekening houdend met de specifieke context van de individuele patiënt.” 

Het vergt op de korte termijn meer tijd om de achterliggende problemen van de patiënt boven te halen. Maar op de langere termijn is het effect zeer positief:

  • Het zorggebruik neemt af;
  • De focus op gezondheid neemt toe;
  • Zorgprofessionals ervaren meer werkplezier.

We voelen ons als Krachtige basiszorg vereerd dat onze werkwijze wederom als voorbeeld genoemd wordt en zullen samen vol trots doorgaan met het inspireren en verbeteren van de zorg!

Lees het rapport.