Krachtige basiszorg werkt!
Maar hoe dan?

Professionals en bewoners geven graag antwoord op deze vraag.

Ernst Jan Wind

Ernst Jan Wind, coördinator Zuilen Ondiep, vertelt over leernetwerken en het belang van samen leren en ontwikkelen binnen het werk van professionals. 

 

“Vanuit de aanpak Krachtige basiszorg en de wijkgerichte samenwerking wordt samen leren steeds meer gezien als een gezamenlijke kans om samenwerking in een team rondom de patiënt goed te laten functioneren en veranderopgaves te bepalen en te realiseren. Professionals werken al nauw samen in de dagelijkse praktijk. Daardoor zien zij als beste op welke thema’s er een gezamenlijke verbeterslag gemaakt kan worden. Daarom focussen wij ons steeds meer op het faciliteren van een cultuur van ‘leren’. Professionals mogen samen onderzoeken samen op welke vlakken ze moeten leren, waar verandering mogelijk is, welke stappen ze hiertoe moeten zetten en welke afspraken en investeringen ervoor nodig zijn.

Investeren in persoonlijk en teamontwikkeling
Organisaties investeren nu al in persoonlijke- en teamontwikkeling, veelal binnen de eigen organisatie. De ontwikkelrichting wordt veeal bepaald door individuele behoeften en organisatie doelstellingen. Binnen leernetwerken in de wijk wordt leren gezien als een continu en samenhangend proces wat ook interprofessioneel plaatsvindt; waarin organisaties en professionals meer afhankelijk zijn bij het bepalen van de leer- en ontwikkeldoelstellingen relevant voor de wijk. Wat wij voor ogen hebben is dat professionals uit het leernetwerk trainingen, cursussen of andere activiteiten zoals een multidisciplinaire casuistiek besprekingen, organiseren gericht op gezamenlijke groei op een gekozen thema. Als je op deze manier samenwerkt en samen leert, til je ‘leren’ naar een een volgend niveau.”

Tijd voor elkaar vrijmaken
“Binnen de aanpak Krachtige basiszorg wordt bewust tijd en geld vrijgemaakt voor ‘samen leren’. Dit gebeurt organisatie overstijgend. Dat betekent dat iedereen – niet alleen een huisarts – tijd vrij moet maken. Je bent afhankelijk van elkaar om een ontwikkeling te laten slagen. Om te kunnen leren moet je fouten kunnen maken en je veilig genoeg voelen om te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe manieren en oplossingen. Dit lukt niet wanneer je elkaar één keer per jaar ziet. Je moet continu op alle vlakken met elkaar samenwerken en de afstemming opzoeken. Om Krachtige basiszorg daadwerkelijk te laten slagen, moet je weten wat je aan elkaar hebt. Wanneer je elkaar goed kent, kun je sneller schakelen. Samen leren levert hier een enorme bijdrage aan. Het is een logische puzzelstukje bij de organisatie van integrale zorg dichtbij huis.”

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2021 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians