Een middag kennis delen

Met een goed gevoel en vol inspiratie kijk ik terug op de eerste van een reeks kennisdelingsdagen. Op 4 april kwamen huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van de dertien aangesloten locaties samen om met elkaar de eerste ervaringen, creatieve invullingen en successen van Krachtige basiszorg te delen. Maar ook te kijken naar individuele en gezamenlijke knelpunten en oplossingen daarvoor te komen. Een vol programma dus.

Naast de onderlinge kennismaking, kregen we een inkijkje hoe in Utrecht de verbinding medisch en sociaal tot stand is gekomen. De kracht ligt daar, door vanaf het allereerste begin van Krachtige basiszorg gezamenlijk op te trekken. Dus mensen zoek elkaar actief op. Dat verlaagt drempels, geeft verdieping aan de samenwerking en geeft ruimte voor creatieve oplossingen aan ieders bestaande stad- en wijksituatie. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over het belang van eenduidig registreren in het huisartseninformatiesysteem: een integrale analyse, gericht op kwetsbaarheid en risico, samenwerking & coördinatie, efficiënt en doelmatig.

Leuk was om te zien dat ook een vertegenwoordiging van de financiers aanwezig was. Dat brengt beleid en praktijk weer een stuk dichter bij elkaar. Op naar de volgende middag!

Hartelijke groet van Judith van de Mast

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2022 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians