Krachtige basiszorg werkt!
Maar hoe dan?

Professionals en bewoners geven graag antwoord op deze vraag.

Ingrid Horstik

Ingrid Horstik, ontwikkelaar bij Buurtteams Utrecht, vertelt hoe binnen Krachtige basiszorg de bewoners zélf zo veel mogelijk de regie krijgen.

‘In Krachtige basiszorg is de klant het uitgangspunt. In de praktijk betekent dat vooral: in alle stadia van de hulpverlening heel goed luisteren en kijken naar iemand. Als een bewoner aanklopt met schulden, informeren we eerst of er ook andere problemen zijn. Slaapt iemand slechter? Of is hij vanwege de financiële zorgen in een sociaal isolement geraakt? We kijken niet alleen naar de concrete vraag – naar het deelprobleem – maar naar het totaalplaatje. Daarbij voelen medische en sociale professionals zich ook verantwoordelijk voor problemen die niet direct binnen hun eigen domein vallen. In zo’n geval helpen ze hun klant om in contact te komen met de juiste professional.

Die professional komt dan niet meteen met een pasklare oplossing. In het vervolgtraject ligt de regie zo veel mogelijk bij de klant zelf. De professional vraagt dus: wat hebt ú nodig om uw situatie te verbeteren? Mensen komen dan misschien niet altijd met de oplossing die professionals zelf in gedachten hebben. Hoe zij daarmee omgaan, verschilt per persoon. Maar de bottomline is wel dat wij de klant heel serieus nemen.'

Digitaal platform
'De Website mijngezondheidinovervecht.nl is een goed voorbeeld van eigen regie bij de cliënt laten. Dit digitale platform heeft een openbaar deel en een besloten deel. In het openbare deel vinden bewoners informatie over activiteiten en hulpverlening in de wijk. In het besloten deel kunnen ze een persoonlijk dossier aanmaken en communiceren met hun eigen hulpverleners in de wijk. Ze kunnen een afspraak met de huisarts maken, een korte vraag stellen of een uitslag bekijken. Chatten met het buurtteam kan ook, bijvoorbeeld als ze een hulpvraag hebben. In het dossier zit een tool waarmee bewoners zelf hulpverleners kunnen uitnodigen voor overleg. Vaak zijn er meerdere professionals betrokken. De tool biedt de mogelijkheid om het hulpverleningstraject goed met elkaar af te stemmen. We weten ook sneller wat er speelt; waar nodig kunnen we proactief inzetten. Op dit moment maken bewoners nog beperkt gebruik van de website. Veel mensen in de wijk zijn niet goed opgeleid en digitaal nog niet zo handig. Toch was de ontwikkeling van dit platform een bewuste keuze. Digitalisering is onontkoombaar. Wat dat betreft willen we mensen niet ook nog op een achterstand zetten. We vertrouwen erop dat het platform in de toekomst z’n vruchten zal afwerpen in de Krachtige basiszorg.’

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2021 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians