Krachtige basiszorg werkt!
Maar hoe dan?

Professionals en bewoners geven graag antwoord op deze vraag.

Erik te Bieseke

Erik te Biesebeke, praktijkondersteuner GGZ bij de huisartsenkliniek Overvecht, vertelt over de consultfunctie binnen Krachtige basiszorg.

“Het samen optrekken kan verschillende vormen aannemen”, zegt Erik. De samenwerking loopt van een consult, een driegesprek tot taakgericht invliegen. Het werkt twee kanten op: het buurtteam schakelt de praktijkondersteuner in als hulplijn in om mee te kijken en mee te denken bij een casus. Andersom kan de praktijkondersteuner het buurtteam inschakelen voor zaken waar de expertise van de buurtteams groter is. De buurtteammedewerkers zijn onze ogen en oren. Zij komen vaker bij mensen thuis dan huisartsen en praktijkondersteuners en ze zien dingen die wij niet zien. Als mensen daar toestemming voor geven, wisselen we deze informatie met elkaar uit. Zo vullen elkaar aan op competenties en voorkomen dat inwoners met een psychiatrische achtergrond uit het zicht raken. Een mooi voorbeeld is de casus waarbij het buurtteam een cliënt wilde activeren wat maar niet echt wilde lukken. Vanuit zijn functie wist Erik dat de cliënt last had van depressieve klachten. Deze kennis wierp nieuw licht op de zaak: de eisen en doelen werden bij gesteld waardoor de cliënt en het buurtteam weer verder konden. “Er zit vaak een hele geschiedenis achter en bij veel cliënten speelt psychische of psychiatrische problematiek. Daarom is het zo belangrijk dat de samenwerking wordt opgezocht. Bij complexe casussen is het belangrijk om er psychiatrische expertise bij te betrekken.” Zo kan er een driegesprek plaatsvinden tussen de buurtteammedewerker, de cliënt en de POH-GGZ of huisarts. Het is belangrijk dat iedereen op één lijn komt te zitten en alle neuzen dezelfde kant op staan. Als er een gesprek plaatsvindt zonder de cliënt, is het belangrijk dat hij of zij op de hoogte wordt gebracht. “Dan kun je laten zien dat alle partijen dezelfde belangen nastreven en er voor de cliënt zijn.”Het unieke aan Krachtige basiszorg vindt Erik dat je bij elkaar in de keuken kan komen kijken. En dat er vertrouwen en veiligheid heerst waardoor je makkelijker buiten de kaders gaat denken om een klant te helpen. “Het buurtteam heeft een signalerende functie voor de POH, de POH heeft de psychiatrische expertise. Dat is een echte meerwaarde voor elkaar.”

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2021 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians