Krachtige basiszorg in de vier grote steden

Van 2019 tot eind 2021 wordt op twaalf locaties in achterstandswijken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht geïmplementeerd. Dit is een diverse mix van locaties; gezondheidscentra en huisartsenpraktijken, kleine en grotere locaties.

Medisch en sociaal domein gekoppeld
Er wordt extra geïnvesteerd in samenwerking om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meerder leefgebieden beter te helpen. Met name in achterstandswijken wonen veel mensen met complexe zorgvragen en is het van belang om de huisartsenzorg en hulpverlening van het sociaal domein aan elkaar te koppelen.

Onderzoek
Tien van de twaalf locaties worden gevolgd in een onderzoek. Het doel van het onderzoek is een leidraad te ontwikkelen zodat per 2021 alle huisartsen uit achterstandswijken onafhankelijke van de startpositie Krachtige basiszorg effectief kunnen gaan implementeren. Daarnaast loopt er in Utrecht Overvecht een verdiepend onderzoek naar de resultaten van het toepassen van de samenwerking in de aanpak Krachtige basiszorg en de inzet van het 4D-model in de spreekkamer: "Krachtige basiszorg bij patiënten met een problematiek in de GGZ". 

Lees meer in het persbericht Krachtige basiszorg van start in de 4 grote steden

Het project “Krachtige basiszorg; doorontwikkeling en evaluatie van de aanpak en de ontwikkeling van een samenwerkings- en financieringsmodel medisch en sociaal” werd in de periode 2014 - 2016 uitgevoerd door stichting Overvecht Gezond (samenwerkingsverband eerstelijnspraktijken), Buurtteamorganisatie Sociaal, Zilveren Kruis, gemeente Utrecht, partners in de wijk, Raedelijn en NIVEL als kennispartner en is gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds SAG.
Lees meer over de resultaten.

De vier grote steden

Amsterdam

Op vier locaties in de wijken Amsterdam Zuidoost en Banne Buiksloot in Amsterdam Noord is Krachtige basiszorg geïmplementeerd. Twee wijken die extra aandacht behoeven met name door hoge sociale problematiek. Zo zijn de inwoners van Zuidoost relatief jong en is het merendeel van niet westerse afkomst met een lage sociaal economische status. Zo groeit 33% van de jongeren op in minimahuishoudens en is naar schatting 30% laaggeletterd. Noord kent een zeer diverse bevolking waarvan 52% niet westers is, met een laag inkomen.

Den Haag

De wijk Spoorwijk en Laakkwartier is een vooroorlogse, dichtbevolkte stadswijk op steenworp afstand van het centrum van Den Haag. De wijk is écht multicultureel, met bewoners uit alle windstreken. Daarnaast is er ook een grote kern van Nederlandse bewoners die soms al generaties lang in de wijk wonen. Bijna de helft van de bewoners is tussen de 20 en 45 jaar. Er zijn veel sociale problemen. In deze wijk is er grote sociale controle en zorgen bewoners voor elkaar.

Rotterdam

Zowel Beverwaard, Crooswijk, Nieuwe Westen als Bloemhof zijn wijken waar veel multi problematiek voorkomt, de ervaren gezondheid laag is en sprake is van een lage SES. Toch zijn er ook verschillen. In Crooswijk en Bloemhof is het percentage niet westerse allochtonen hoog, in Beverwaard ligt dit percentage rond de 50% en zijn er ook veel autochtone bewoners. In Nieuwe Westen is het beeld divers. In Bloemhof zijn veel meer chronische ziekten dan in Beverwaard. In Beverwaard is met name sprake is van een ongezonde leefstijl en overgewicht en zijn er relatief veel mensen met psychische problematiek. In Crooswijk speelt armoedeproblematiek een grote rol.

Utrecht

Kanaleneiland en Ondiep zijn de twee Utrechtse wijken waar Krachtige basiszorg wordt geïmplementeerd. Beide aandachtsgebieden, maar verschillen aanzienlijk. Kanaleneiland: dorps en veel mensen met een niet westerse achtergrond. Ondiep: volks en er wonen veelal de authentieke Utrechters. Er is een hoge bevolkingsdichtheid en veel sociale cohesie. In Overvecht is Krachtige basiszorg als project is gestart.

Meer weten over Krachtige basiszorg?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via de mail.

Zo blijf je op de hoogte...

Copyright © 2022 Krachtige Basiszorg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians